Aanmelden hoogbegaafde kinderen


Wilt u meer informatie over het onderwijs in unit wit en de criteria voor de aanmelding van uw kind? Dan kunt u één van onze informatie-avonden bezoeken.

Wachtlijst unit wit

De plaatsing van kinderen in unit wit is een zorgvuldige afweging waarbij we rekening houden met een aantal zaken w.o. IQ getest boven de 130 (waarbij score op fluïde redeneren en visueel ruimtelijk vooral bepalend zijn), jongen of meisje, leeftijd van het kind (en groeps (spil)niveau), ontwikkeling van het kind, hoe lang het binnen de eigen school bekend is dat er sprake is van hoogbegaafdheid en de plaats op de wachtlijst.                                                      

De helft van de kinderen die geplaatst wordt komt van buiten het Talent.
Immers de voltijd voorziening is een bestuursvoorziening dus ook beschikbaar voor kinderen van buitenaf.

Kinderen die eerst in een reguliere unit van het Talent zijn gestart maken niet sneller kans op een plaats in unit wit. Mocht er voor het komend schooljaar geen plekje zijn geweest, worden er geen toezeggingen gedaan voor het schooljaar daarop.

Unit wit hanteert momenteel een wachtlijst.  Wij zijn ons bewust van het feit dat ouders graag inzicht in de wachtlijst willen hebben. Wij kunnen niet op dit verzoek ingaan omdat het om privacy gevoelige informatie gaat.