Aanmelding hoogbegaafde kinderen


U kunt uw kind als u dat wenst op de wachtlijst plaatsen.
Wij nemen contact met ouders op, zodra er een plek beschikbaar is. 

Wilt u meer informatie over het onderwijs in unit wit en de criteria voor de aanmelding van uw kind? Dan kunt u één van onze informatie-avonden bezoeken.

Voor het aanmelden van uw kind bij Het Talent, kunt u telefonisch contact met ons opnemen op 024-3604332. Vermeldt u daarbij dat het gaat om een aanmelding voor unit wit. Na het invullen van een voorlopig aanmeldingsformulier, aanvullende formulieren, een aanmeldingsgesprek, een meedraaimoment en contact met de huidige school, beslissen wij, in overleg met u, of de plaatsing door zal gaan. In het geval dat unit wit vol is, kunt u uw kind aanmelden voor de wachtlijst. Wij nemen dan contact met u op, zodra er een plek beschikbaar is.

Wachtlijst unit wit

De plaatsing van kinderen in unit wit is een zorgvuldige afweging waarbij we rekening houden met een aantal zaken w.o. IQ getest boven de 130 (waarbij score op fluïde redeneren en visueel ruimtelijk vooral bepalend zijn), jongen of meisje, leeftijd van het kind (en groeps (spil)niveau), ontwikkeling van het kind, hoe lang het binnen de eigen school bekend is dat er sprake is van hoogbegaafdheid en de plaats op de wachtlijst.                                                      

De helft van de kinderen die geplaatst wordt komt van buiten het Talent.
Immers de voltijd voorziening is een bestuursvoorziening dus ook beschikbaar voor kinderen van buitenaf.

Kinderen die eerst in een reguliere unit van het Talent zijn gestart maken niet sneller kans op een plaats in unit wit. Mocht er voor het komend schooljaar geen plekje zijn geweest, worden er geen toezeggingen gedaan voor het schooljaar daarop.

Unit wit hanteert momenteel een wachtlijst.  Wij zijn ons bewust van het feit dat ouders graag inzicht in de wachtlijst willen hebben. Wij kunnen niet op dit verzoek ingaan omdat het om privacy gevoelige informatie gaat.