Unit wit - hoogbegaafde kinderen

Vaak wordt een ontwikkelingsvoorsprong al op het kinderdagverblijf of op de peutergroep gesignaleerd. Samen met school wordt daar het aanbod voor deze kinderen afgestemd. Het aanbod in de reguliere units komt ook tegemoet aan de leerbehoeften van hoogbegaafde kinderen. Er zijn gevallen waarin ouders aangeven dat er meer nodig is voor hun kind en de school moet antwoorden dat het meerdere niet aangeboden kan worden in de reguliere units. Hiervoor hebben wij een aparte unit ingericht (unit wit), waar het onderwijs volledig is aangepast een het niveau en de denkwijze van hoogbegaafde kinderen die behoefte hebben aan nog iets extra's.
Unit wit (voltijd onderwijs aan HB kinderen)
Het onderwijs in unit wit heeft de volgende kenmerken:
Een uitdagend onderwijsaanbod, leerstof wordt 'topdown' aangeboden, we doen een beroep op de creativiteit van de kinderen en er is veel aandacht voor wereldoriëntatie vakken. Naast het reguliere onderwijsaanbod, zijn er vakken als filosofie, rots en water training, schaken en science. Unit wit is onderdeel van de school en is gekoppeld voor de schoolbrede onderwerpen aan een reguliere unit. De hoogbegaafde kinderen volgen een eigen onderwijsprogramma, maar doen daarnaast veel samen met de andere kinderen, bijvoorbeeld op het schoolplein en tijdens schoolbrede activiteiten. Unit wit draait mee in een pilot voor tweetalig onderwijs. Ongeveer de helft van de tijd is de voertaal Engels in de unit. Daarnaast zijn er lessen Cambridge Engels die door een vakdocent gegeven worden.
 
Deeltijd wit
Voor kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn maar in een reguliere unit zitten kunnen gebruik maken van de deeltijd variant van unit wit. Ook een aantal kinderen van andere scholen maakt hier gebruik van. Deeltijd wit is onderverdeeld in deeltijd voor kleuters (gericht op lezen en oplossingsgericht denken), jonge kinderen (gericht op schaken, kritisch en logisch denken) en verdieping op een onderwerp en science, en kinderen (vanaf ongeveer 8 jaar) gericht op verdieping op een onderwerp en taal, kritisch, logisch en creatief denken en rots en water training. 

Toelatingseisen en aanmelding
De toelatingseisen voor unit wit zijn als volgt:
  • een kind is creatief in denken
  • past binnen de samenstelling van de bestaande groep
  • en heeft een IQ van 130 of meer (waarbij score op fluïde redeneren en visueel ruimtelijk vooral bepalend zijn)
Voor kinderen jonger dan 6 jaar is afname van een IQ test niet betrouwbaar. Of een kind jonger dan 6 jaar in aanmerking komt voor unit wit wordt bepaald door de coördinator unit wit in overleg met ouders, school van herkomst en/of andere deskundigen die het kind kennen. Afgesproken wordt dat een test indien nodig op een later tijdstip wordt afgenomen.  

Toelating vindt plaats na een intake met ouders, een meedraaimoment van het kind in de groep en gesprek met de school van herkomst. Voor meer informatie over het aanmelden van uw kind, klik hier