Beginkenmerkenlijst

Om ervoor te zorgen dat uw kind een passende leerroute volgt, willen wij uw kind goed leren kennen. Als u uw kind opgeeft voor Het Talent, vragen we u daarom om de zogenaamde 'beginkenmerkenlijst' in te vullen. Hierop geeft u aan hoe uw kind zich op verschillende gebieden ontwikkelt. Ook vragen we of u de lijst wilt laten invullen door een pedagogisch medewerker/gastouder die uw kind goed kent. Deze informatie helpt de mentor om een passende leerroute voor uw kind uit te zetten en uw kind gericht te stimuleren.