Spillen

Kinderen zitten op Het Talent niet in de traditionele groepen 1 tot en met 8. In het jaarklassensysteem kunnen kinderen zich namelijk niet in hun eigen tempo en op hun eigen niveau ontwikkelen. Daarom is Het Talent ingedeeld in zogenaamde 'spillen'.

Kinderen doorlopen gedurende hun schoolperiode spil 9 tot en met spil 24. Dat houdt in dat een kind gedurende een schooljaar ongeveer twee spillen doorloopt. Hoe lang een kind in een spil zit, hangt af van de vorderingen en ondersteuningsbehoeften van het kind. Het ene kind doet er wat langer over dan het andere kind. Ook kan een kind voor de ene leerstoflijn in een andere spil zitten dan voor een andere leerstoflijn. Zo ontwikkelt ieder kind zich dus in zijn eigen tempo en op zijn eigen niveau.