MR

De medezeggenschapsraad (MR) denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs. De raad overlegt ongeveer eens in de zes weken met de directie. Hier worden zaken besproken zoals de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, fusie met een andere school of de wijze waarop ouders meehelpen op school. Partnerschap is daarbij het uitgangspunt. De directie ziet de MR als een kritisch klankbord waarmee zij op basis van gelijkwaardigheid samenwerkt.

Voor het reglement van de MR klik hier.
 

Leden MR

Elsemieke Peen (teamlid)
Mireille Hermans (teamlid) - lid
Iris Elling (ouder) - lid
Sarah Mulders (ouder) - lid
Steve Fairley (ouder) - lid
Baukje van der Veen (ouder) - lid
Bernd van den Oetelaar (ouder) - lid
Mandy van Teffelen (teamlid) - lid
Laurée Melsen (teamlid) - lid
Carla van den Bosch (directeur) - adviseur


Contact

Voor vragen of informatie kunt u een mail sturen naar mr.talent@conexus.nu.
 

MR notulen

Schooljaar 2023-2024

  • 2023 MR Notulen 19-09-2023 klik hier


Schooljaar 2022-20233

  • 2022 MR Notulen 04-10-2022 klik hier
  • 2022 MR Notulen 16-11-2022 klik hier
  • 2023 MR Notulen 29-03-2023 klik hier
  • 2023 MR Notulen 09-05-2023 klik hier
  • 2023 MR Notulen 19-06-2023 klik hier
  • 2023 MR Concept Jaarverslag 2022-2023 klik hier