MR

De medezeggenschapsraad (MR) denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs. De raad overlegt ongeveer eens in de zes weken met de directie. Hier worden zaken besproken zoals de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, fusie met een andere school of de wijze waarop ouders meehelpen op school. Partnerschap is daarbij het uitgangspunt. De directie ziet de MR als een kritisch klankbord waarmee zij op basis van gelijkwaardigheid samenwerkt.

Voor het reglement van de MR klik hier.
 

Leden MR

Odette Stuivenberg (ouder) – voorzitter/ lid
Joep van Haeren (teamlid) – voorzitter/ lid
Danielle Besselink (teamlid) - secretaris/penningmeester
Marieke Cruisberg (teamlid) - secretaris
Els Barenbrug (teamlid) – lid
Renske Verhoeven (ouder) - lid
Iris Elling (ouder) - lid
Sarah Mulders (ouder) - lid
Steve Fairley (ouder) - lid
Carla van den Bosch (directeur) - adviseur


Contact

Voor vragen of informatie kunt u een mail sturen naar mr.talent@conexus.nu.
 

MR notulen

Schooljaar 2020-2021

 • 2021 MR Jaarverslag klik hier
 • 2021 MR Notulen 22-03-2021 klik hier
 • 2021 MR Notulen 12-01-2021 klik hier
 • 2020 MR Notulen 09-11-2020 klik hier
 • 2020 MR Notulen 29-09-2020 klik hier
   

Schooljaar 2019-2020

 • 2020 MR Notulen 09-06-2020 klik hier
 • 2020 MR Notulen 14-01-2020 klik hier
 • 2019 MR Notulen 04-11-2019 klik hier
 • 2019 MR Notulen 24-09-2019 klik hier