Protocollen en verlofaanvraag

Protocollen

Protocol hoofdluiskammen klik hier

Protocol onderzoek door externen klik hier

Protocol schorsen en verwijderen klik hier 

Pestprotocol klik hier 

Kindbegeleidingsprotocol klik hier

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld klik hier

Protocol informatieplicht ouders klik hier

Schoolondersteuningsprofiel klik hier

Beleidsplan sociale veiligheid klik hier

Protocol vervanging klik hier

Verlofaanvraag

Protocol over verlof aanvragen klik hier 

Aanvraag extra verlof tot en met 10 dagen klik hier

Aanvraag extra verlof langer dan 10 dagen klik hier