Drie niveaus

Om tegemoet te komen aan de verschillen tussen kinderen, zijn de (speel)leerstoflijnen uitgewerkt op drie niveaus:

  • Snel/meereisend
  • Gemiddeld
  • Eenvoudig/rustig 

Ieder kind volgt elke leerstoflijn op eigen niveau en in eigen tempo. In kleinere groepen wordt instructie aangeboden passend bij het niveau van de kinderen. Een kind kan taal bijvoorbeeld op het snelle/meer eisende niveau volgen en rekenen op het eenvoudige/rustige niveau. Op welk niveau uw kind start, wordt in overleg met de ouders vastgesteld op basis van de beginkenmerkenlijst