(Speel)leerstoflijnen

Het curriculum van Het Talent is niet ingedeeld in de traditionele vakken, maar bestaat uit (speel)leerstoflijnen voor de volgende ontwikkelings- gebieden:

 • Taal
 • Lezen
 • Motoriek
 • Rekenen
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Cultuur
 • Dans
 • Drama
 • Muziek
 • Beeldende vorming
 • Wetenschap en technologie

De leerlijnen zijn in samenwerking met het Instituut voor Toegepaste Sociale wetenschappen (ITS) van de Radboud Universiteit te Nijmegen ontwikkeld. De kinderen doorlopen deze leerlijnen en ontwikkelen zo vaardigheden en kennis die belangrijk zijn op deze ontwikkelings- gebieden. De (speel)leerstoflijnen zijn uitgewerkt op drie niveaus.

Voor wereldoriëntatie zijn er geen (speel)leerstoflijnen. Deze leerstof is verwerkt in onderwerpen waarbij kinderen levensecht leren.