Spillen

Kinderen zitten op Het Talent niet in de traditionele groepen 1 tot en met 8. In het jaarklassensysteem kunnen kinderen zich namelijk niet in hun eigen tempo en op hun eigen niveau ontwikkelen. Daarom is Het Talent ingedeeld in zogenaamde 'spillen'.

Kinderen doorlopen gedurende hun schoolperiode spil 9 tot en met spil 24. In de eerste levensjaren maakt het kind een enorme ontwikkeling door. Zowel op het kinderdagverblijf / peutergroepen als thuis leert uw kind spelenderwijs allerlei vaardigheden. Uw kind heeft dus al 8 halve jaren doorlopen, voordat het bij ons op school start (spil 1 tot en met 8). Dat houdt in dat een kind gedurende een schooljaar ongeveer twee spillen doorloopt. Hoe lang een kind in een spil zit, hangt af van de vorderingen en ondersteuningsbehoeften van het kind. Het ene kind doet er wat langer over dan het andere kind. Ook kan een kind voor de ene leerstoflijn in een andere spil zitten dan voor een andere leerstoflijn. Zo ontwikkelt ieder kind zich dus in zijn eigen tempo en op zijn eigen niveau.