Units

Op basisschool Het Talent zitten de kinderen niet in jaargroepen met kinderen van dezelfde leeftijd, maar in groepen met kinderen van verschillende leeftijden. Dit zijn kinderen ook gewend op de verticale groepen van het kinderdagverblijf. Zo leren kinderen veel van elkaar: de jongere kinderen spiegelen zich aan de oudere kinderen en de oudere kinderen leren de jongere kinderen te ondersteunen en te helpen.
Ieder kind maakt deel uit van een unit en van een mentorgroep.

Onze school is verdeeld in zes units: rood, geel, blauw, groen, bruin en wit. Elke unit bestaat uit ongeveer 110 tot 120 kinderen van 4 tot 12 jaar en heeft een eigen team van mentoren, onderwijsassistenten en een unitregisseur. Een unit is dus eigenlijk een klein schooltje binnen de school.

Elke unit beschikt over een (deels af te schermen) grote open ruimte, waar kinderen instructie krijgen en in groepjes of alleen kunnen werken. Ook is er een stilteruimte waar kinderen gaan zitten als ze individueel, geconcentreerd willen werken. De activiteiten die wat meer geluid geven, als de huishoek, bouwhoek, creatieftafel, bevinden zich in de andere ruimte. Het unitrooster geeft structuur aan de dag. Hierop zijn voor de verschillende spillen de instructiemomenten en de activiteiten aangegeven.