Samenwerken

Dat ieder kind zijn eigen leerroute doorloopt, betekent niet dat kinderen altijd individueel werken. Integendeel: kinderen werken op onze school veel met elkaar samen. Wij vinden dat belangrijk, omdat kinderen veel van elkaar kunnen leren. Door samen te werken ervaren zij dat zij verschillend zijn, leren zij zichzelf en de ander beter kennen, ontwikkelen zij sociaal gedrag en leren ze anderen te helpen en te steunen.

In het begin van elk schooljaar staat het thema 'samenwerken' dan ook centraal als start van het nieuwe jaar: omgaan met jezelf, elkaar en de omgeving. De kinderen bedenken zelf een aantal regels en stellen een contract op waar ze zich aan gaan houden. Je zorgt met elkaar ervoor dat dit ook gebeurt. Samen zijn we verantwoordelijk voor de sfeer in de unit.

Om het samenwerken te stimuleren krijgen kinderen instructie in groepen, voeren zij opdrachten uit in groepjes en maken zij samen werkstukken, die zij aan anderen presenteren. Daarnaast leren de kinderen 'tutor' te zijn voor jongere kinderen. Als tutor maak je nieuwe kinderen bijvoorbeeld wegwijs op school of lees je samen met een groepje jongere kinderen. Je bedenkt zelf of samen met een ander kind een opdracht, je maakt er een plan voor en overlegt met je mentor of je dit mag uitvoeren. Op het weekrooster is hier tijd voor ingepland.

Ook het samenwerken met het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal is een optie, soms komt er een groepje kinderen van bijna 4 jaar even op bezoek in een unit om daar te kijken en te werken met de kinderen en de werkjes in de unit. De kinderen van 2,5/3 jaar tot en met 6 jaar komen twee keer per week samen in de “Ozit dat zo?” ruimte. Hier gaan ze onder begeleiding van een pedagogisch medewerker en een mentor aan de slag met ontdekkend leren.