Zelf- verantwoordelijkheid

Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren om zelfstandig te werken en hun werk zelf leren plannen. Daarom werken wij op onze school met weektaken. Kinderen mogen voor een deel hun eigen taken kiezen. Zij plannen hun werk zelf en bepalen zelf in welke volgorde zij hun taken uitvoeren. Hierbij wordt al een groot beroep gedaan op de zelfstandigheid van het kind: wat wil ik doen, wat en wie heb ik daarbij nodig en op welk moment is dat het meest geschikt. Kinderen zijn zo meer regisseur van het eigen leerproces.
 
Omdat plannen iets is dat je moet leren, bouwen we het werken met weektaken langzaam op. De jongste kinderen (spil 9 t/m spil 12) werken met een planbord, vervolgens (vanaf spil 13) krijgen ze dagtaken en als het werken met dagtaken goed gaat, worden deze langzaamaan uitgebreid tot weektaken.
 
Andere belangrijke thema's op Het Talent zijn zelfredzaamheid en samenwerken.