Opleidingsschool

Omdat wij het belangrijk vinden een kwalitatieve bijdrage te leveren aan de mentoren van de toekomst zijn wij nauw betrokken bij het Samen Opleiden: samen met andere schoolbesturen in de regio en met de HAN Pabo investeren wij volop in ‘Een leven lang leren’. Binnen onze Professionele Leer Gemeenschap (PLG) blijven mentoren zichzelf ontwikkelen tot nog betere professionals terwijl studenten zich in onze opleidingsschool ontwikkelen tot mentor én teamlid. Niet alleen door hun inzet in de klas, maar ook door deel uit te maken van een vakgroep, een belangrijke pijler van onze PLG.

Voor meer informatie klik hier