Pedagogisch didactische kernstructuur

Ons onderwijs is gebaseerd op de zogenaamde 'Pedagogisch Didactische Kernstructuur' (PDKS), die is ontwikkeld door het Instituut voor Toegepaste Sociale wetenschappen (ITS) van de Radboud Universiteit te Nijmegen.

Het Talent heeft de richtlijnen van de PDKS vertaald naar de onderwijspraktijk: de kinderen volgen op basis van hun beginkenmerken passende (speel)leerstoflijnen, waarin zij individueel en samen vrije en gestructureerde activiteiten doen. De vorderingen van de kinderen worden gemonitord en geëvalueerd en op basis daarvan wordt het aanbod aangepast.

Samengevat: 

  • De beginkenmerken van het kind zijn richtinggevend voor het onderwijsaanbod
  • We volgen en evalueren de vorderingen van het kind nauwkeurig en stemmen het onderwijsaanbod daarop af
  • Kinderen werken zelfstandig en werken samen met anderen
  • Kinderen doen gestructureerde activiteiten en vrije activiteiten