Vraag gestuurd leren

Wat kinderen leren wordt in de eerste plaats bepaald door de ontwikkelings- behoeften en de leervragen van de kinderen zelf. 
Niet het onderwijsaanbod, maar de behoeften van de kinderen zijn richtinggevend voor het onderwijs.