Kind centraal

Op onze school staat het kind centraal. Ieder kind kan zichzelf zijn.

Wij spannen ons ervoor in dat ieder kind:

  • zich veilig voelt;
  • zichzelf maximaal ontplooit;
  • zijn eigen talenten ontdekt en ontwikkelt;
  • gevoel van eigenwaarde ontwikkelt;
  • een positief zelfbeeld ontwikkelt.