Ouders

Ouders kennen hun kind het beste en hebben het beste voor met hun kind. Daarom zijn de ouders de belangrijkste partners van de school. We werken intensief met de ouders samen om de ontwikkeling van hun kinderen zo goed mogelijk te laten verlopen.
Elk half jaar heeft u een gesprek met de mentor van uw kind, waarin u bespreekt waar uw kind de komende periode aan gaat werken. U spreekt af wat u en de school gaan doen om het kind daarbij te ondersteunen. Ook blikt u samen terug op de afgelopen periode: heeft het kind zich volgens plan ontwikkeld? Zijn de school en de ouders de afspraken nagekomen? Op deze manier werken school en ouders samen en leggen zij verantwoording aan elkaar af.
 
Onze school heeft veel actieve ouders die meepraten, meebeslissen en meehelpen. Dit kan via de mentor, de oudervereniging, de unitcontactouders of de medezeggenschapsraad, maar ook op stichtingsniveau via de gezamenlijke medezeggenschapsraad. Al deze organen zijn vertegenwoordigd in het Talent Ouder Platform. De kinderopvang en de peutergroep kent ook een oudervertegenwoordiging die regelmatig bij elkaar komt.