Erkende ongelijkheid

Het onderwijs op Het Talent gaat uit van erkende ongelijkheid. Niet de overeenkomsten, maar de verschillen tussen kinderen zijn uitgangspunt van het onderwijs.
We erkennen de verschillen tussen kinderen en stemmen het onderwijs en de begeleiding daarop af.
Ieder kind mag zichzelf zijn, krijgt de kans om de eigen talenten te ontwikkelen, volgt een eigen leerweg en leert in eigen tempo.