Beginsituatie uitgangspunt

Het onderwijsconcept op Het Talent is gebaseerd op de Pedagogisch Didactische Kernstructuur (PDKS), die is ontwikkeld door het Instituut voor Toegepaste Sociale wetenschappen (ITS) van de Radboud Universiteit te Nijmegen. Kern van deze PDKS is dat niet het eindpunt, maar de beginsituatie van het kind grondslag is van het onderwijs. Dat betekent dat we steeds onderzoeken waar het kind staat in zijn ontwikkeling en wat we moeten doen om het kind de volgende stap te laten maken.