Rapporten en verslagen

Voor de uitslagen van de vragenlijst partnerschap klik hier

Voor het inspectierapport van juni 2015 klik hier

Voor het visitatieverslag Begaafdheid Profiel School van november 2020 klik hier    

Voor het bestuursbesluit visitatie en keurmerk klik hier