Rapporten en verslagen

Voor de uitslagen van de vragenlijst partnerschap klik hier

Voor het visitatieverslag Begaafdheid Profiel School van november 2020 klik hier    

Voor het bestuursbesluit visitatie en keurmerk klik hier

Voor het inspectierapport van december 2022 klik hier