Aanbod op school

Sovatraining
Soms lopen de sociale contacten van een kind niet geheel naar wens en is er iets meer nodig om er voor te zorgen dat een kind zich ook in het sociale veld competent voelt. De sociale vaardigheidstraining die daarvoor op school aangeboden wordt is een training voor kinderen tussen de 6-12 jaar.
De training voor de kinderen van 6-9 jaar, de Tim en Flapoor training, is gericht op het verbeteren en vergroten van de sociale vaardigheden in het contact met andere kinderen en het vergroten van het zelfvertrouwen met veel oefeningen en knutselen.
De training voor de kinderen van 9-12 jaar is gericht op het krijgen van meer zelfvertrouwen in het contact met anderen door het vergroten van zelfkennis en sociaal inzicht. Daarnaast krijgen de kinderen praktische vaardigheden aangereikt die toepasbaar zijn in het sociale contact.
De trainingen worden in groepsverband aangeboden. Aanmelden voor deelname verloopt via de mentor.
 
Rots & Water
Rots & Water is een psychofysieke training, dit betekent dat er via een actieve, fysieke invalshoek aan de gehele groep positieve sociale vaardigheden worden aangeleerd. Weerbaarheid en solidariteit, rots en water, worden in balans gepresenteerd en getraind. Al spelenderwijs en via fysieke oefeningen worden sociale-communicatie- en confrontatievaardigheden aangeleerd. Spel en fysieke oefeningen worden afgewisseld met reflectiemomenten. Deze training wordt in elke unit als onderdeel van het totale programma aangeboden. 

Leerbaas
Middels systematiek Looqin kijken we naar de sociaal-emotionele kant van een kind. We zetten de resultaten hiervan af tegen de prestaties. Hierbij komt de mentorgroep op de eerste plaats, maar stimuleren we tegelijkertijd de individuele betrokkenheid door diep leren en persoonlijke aandacht. Op deze manier wordt het volledige talent van elk kind optimaal benut en zal hij op zijn niveau ontwikkelen.
 
Iself/ zelfsturende leren
De essentie van zelfsturende leren is dat het kind leert zelf regie te nemen over het eigen leerproces. Met behulp van een vragenlijst kunnen kinderen vanaf spil 21 zichzelf in kaart brengen op het gebied van zelfsturend leren zoals reflecteren op je eigen aanpak, regie nemen en strategieën toepassen. De mentor en het kind voeren een gesprek over de ingevulde vragenlijst.
 
Sociale veiligheid
Het is van belang dat kinderen zich veilig en prettig voelen. Met de jaarlijkse vragenlijsten van Looqin worden bij de kinderen in spil 19-24 de sociale veiligheid en het welbevinden gemeten.
 
Leerarrangementen
Binnen iedere unit worden activiteiten aangeboden door de mentor op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling. Deze activiteiten zijn gericht op het welbevinden van het kind en het vergroten van de sociale vaardigheden.Denk hierbij aan bijvoorbeeld leren omgaan met gevoelens, contact maken en onderhouden, conflicthantering, ‘lentekriebels’ en zelfkennis vergroten.