Jeugdhulpverlening

Naast (en in afstemming met) de schoolpedagoog is een jeugdhulpverlener in de school. Zij richt zich op kinderen in de leeftijd van 0-7 jaar en is zodoende betrokken bij de kinderen van het kinderdagverblijf en de peutergroep.
Binnen de school wordt zij niet de jeugdhulpverlener genoemd maar bij haar voornaam omdat zij onderdeel is van het team van de school. Zij is gedurende elk half jaar aan drie units gekoppeld zodat zij wat langer in de units kan participeren. De ouders zijn op de hoogte dat de jeugdhulpverlener een bepaalde dag in de unit aanwezig is. Haar functie staat beschreven in de schoolgids.
De jeugdhulpverlener voert korte activiteiten uit met de kinderen, zowel individueel als in groepsverband, gericht op het welzijn van de kinderen. Daarnaast voert zij, indien nodig en al dan niet samen met de mentor, gesprekjes met de ouders in het kader van opvoedondersteuning.