Begeleidingskinderen

Kinderen die belemmeringen ondervinden in hun ontwikkeling, krijgen extra ondersteuning van de mentor of unitregisseur. Wij noemen dit 'begeleidingskinderen' in plaats van 'zorgkinderen', omdat wij alle kinderen als zorgkinderen beschouwen. Ieder kind heeft recht op passend onderwijs en passende begeleiding. Hier is ook oog voor binnen het kinderdagverblijf / de peutergroep.