Welkom bij Conexus

Conexus is bevoegd gezag over 31 scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in de gemeenten Heumen en Nijmegen.

Vacatures

(Er zijn 7 lopende vacatures)

Privacyreglement Conexus

Voor de agenda:

vakantierooster 2017-2018
vakantierooster 2018-2019