Algemeen

Basisschool Het Talent, opgericht in 2001, is één van de 31 scholen van Conexus en valt onder het bevoegd gezag van Conexus. Het Talent is een school met een uniek onderwijsconcept, dat zich de afgelopen jaren heeft bewezen in de praktijk. Bij de ontwikkeling van het onderwijsconcept hebben wij ons laten leiden door een gedegen visie op onderwijs en door wetenschappelijke inzichten. Kern van ons concept is dat ons onderwijs uitgaat van de verschillen tussen kinderen en recht doet aan ieder kind. Het Talent is een brede school en een VTG-school en verzorgt onderwijs voor hoogbegaafde kinderen.