Unit wit - kinderen met kenmerken van hoogbegaafdheid

Kinderen met kenmerken van (hoog)begaafdheid krijgen op het Talent een passend aanbod. Per kind wordt gekeken welke aanpassingen er in het onderwijsaanbod gedaan kunnen worden, om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de kinderen.
 
Veruit de meeste kinderen met kenmerken van begaafdheid zitten in de reguliere units. Doordat ze met verschillende instructiegroepen kunnen meedraaien en instructies verkort en op maat kunnen worden aangeboden, kunnen ze de basisvaardigheden in hun eigen tempo eigen maken. De verwerking die een kind maakt, wordt afgestemd op de hoeveelheid inoefening die een kind nodig heeft om een vaardigheid te beheersen. Dit is kind-afhankelijk.
Daarnaast worden er extra instructies aangeboden, bijvoorbeeld op het gebied van rekenen of wereldoriëntatie. In de weektaak wordt per kind gekeken wat er gecompact kan worden en waar verrijking toegevoegd kan worden, bijvoorbeeld in de vorm van challenges, smartgames en projecten.
 
Deeltijd wit
Wanneer de mentoren zien dat het passend is, kan een kind ook gebruik maken van het aanbod van deeltijd wit. Bij de kinderen tot en met spil 18 vindt dit plaats in de eigen unit, waarbij ze aan de slag gaan met verdieping op een onderwerp, creatief-,  kritisch- en logisch denken. De kinderen vanaf spil 19 gaan op donderdag naar unit wit en krijgen daar een wisselend aanbod van modules o.a. op het gebied van verdieping op een onderwerp, natuurwetenschappen, schaken, wiskunde, challenges, denkpuzzels en rots en water training.