Eigen leerroute

Omdat kinderen zich niet allemaal op dezelfde manier en in hetzelfde tempo ontwikkelen, geven wij geen klassikaal onderwijs. Ieder kind volgt zijn eigen leerroute in zijn eigen tempo.

Op basis van niveau, aanbod en tempo worden er instructiegroepen gevormd. Dat houdt in dat niet alle kinderen tegelijkertijd met dezelfde leerstof bezig zijn en dat zij de leerstof niet allemaal op hetzelfde moment hoeven te beheersen.

Ieder kind doorloopt de leerroute die het beste bij hem/haar past. Onze school werkt om die reden niet met de traditionele groepen, maar is ingedeeld in zogenaamde 'spillen'. Om vast te stellen wat de beste leerroute is, moeten we het kind goed kennen. Daarom vullen ouders en de voorschoolse opvang, al voordat het kind op school begint, de zogenaamde beginkenmerkenlijst in en besteden we veel aandacht aan de monitoring van het kind.